• Informes de Auditoría de Contas Anuais.
 • Informes de Auditoría dun só Estado Financeiro.
 • Informes de experto independente por requirimentos legais en:
  • Ampliacións reducións de capital
  • Proxectos de fusión
  • Refinanciacións de débeda
  • Achegas non diñeiradas
  • Informes preceptivos na concesión de subvencións oficiais
  • Informes ECOEMBES

Máis información

Enlaces de interés

Auditoría Os teus auditores de confianza

Nos tempos actuais, o mundo esixe claridade. Os tomadores de decisións desexan información máis específica sobre os riscos que poden ter ó establecer relacións con determinadas empresas. O auditor proporciona transparencia, exactitude e veracidade na empresa. Confía en toda a experiencia de Auditores Gallaecia.