• Informes de Auditoría de Contas Anuais.
 • Informes de Auditoría dun só Estado Financeiro.
 • Informes de experto independente por requirimentos legais en:
  • Ampliacións reducións de capital
  • Proxectos de fusión
  • Refinanciacións de débeda
  • Achegas non diñeiradas
  • Informes preceptivos na concesión de subvencións oficiais
  • Informes ECOEMBES

Máis información

Enlaces de interés

Auditoría ¿Que aporta o traballo dun auditor a túa empresa?

Ontén o recoñecemento e a opinión dunha persoa externa altamente cualificada e independente, xa que o ver as cousas dende fora da túa empresa, pode axudar a mellorar a detectar e afrontar toda clase de problemas ou puntos de mellora. Ó realizar unha auditoría, pode ser incluso causa de motivación no seu equipo, e o superala, fai que se reforce ainda máis a confianza do grupo de traballo e poidan sair máis motivados para o traballo do día a día.