•  Asesoramento contable.
  • Implantación, deseño e apoio nos procedementos na área contable, administrativa e financeira.
  • Confección de Libros de Contas e Legalización no Rexistro Mercantil
  • Confección de Contas Anuais e Depósito no Rexistro Mercantil.
  • Implantación de Plan de Contas xenerais e Sectoriais

Máis información

Enlaces de interés

Contables Os teus auditores de confianza

Nos tempos actuais, o mundo esixe claridade. Os tomadores de decisións desexan información máis específica sobre os riscos que poden ter ó establecer relacións con determinadas empresas. O auditor proporciona transparencia, exactitude e veracidade na empresa. Confía en toda a experiencia de Auditores Gallaecia.