•  Asesoramento contable.
  • Implantación, deseño e apoio nos procedementos na área contable, administrativa e financeira.
  • Confección de Libros de Contas e Legalización no Rexistro Mercantil
  • Confección de Contas Anuais e Depósito no Rexistro Mercantil.
  • Implantación de Plan de Contas xenerais e Sectoriais

Máis información

Enlaces de interés

Contables ¿Que aporta o traballo dun auditor a túa empresa?

Ontén o recoñecemento e a opinión dunha persoa externa altamente cualificada e independente, xa que o ver as cousas dende fora da túa empresa, pode axudar a mellorar a detectar e afrontar toda clase de problemas ou puntos de mellora. Ó realizar unha auditoría, pode ser incluso causa de motivación no seu equipo, e o superala, fai que se reforce ainda máis a confianza do grupo de traballo e poidan sair máis motivados para o traballo do día a día.