• Asesoramento fiscal para todo tipo de empresas. (Persoas físicas e xurídicas)
  • Declaracións do Imposto sobre a Renda.
  • Liquidacións do Imposto sobre Sucesións e Doazóns
  • Confección de Impostos (IVA, Sociedades, Resumos Anuais, etc..)

Máis información

Enlaces de interés

Fiscais ¿Que aporta o traballo dun auditor a túa empresa?

Ontén o recoñecemento e a opinión dunha persoa externa altamente cualificada e independente, xa que o ver as cousas dende fora da túa empresa, pode axudar a mellorar a detectar e afrontar toda clase de problemas ou puntos de mellora. Ó realizar unha auditoría, pode ser incluso causa de motivación no seu equipo, e o superala, fai que se reforce ainda máis a confianza do grupo de traballo e poidan sair máis motivados para o traballo do día a día.