En GALLAECIA dedicámonos a Mediación Civil e Mercantil.

¿Qué é a mediación?

É un proceso de mediación privado, xeralmente o primeiro acordo dos mediados consiste en determinar quen vai actuar como mediador. O factor máis importante e elexir a ese mediador e asegurarse de que ten experiencia, e unha formación adecuada.

Mediación ¿Que aporta o traballo dun auditor a túa empresa?

Ontén o recoñecemento e a opinión dunha persoa externa altamente cualificada e independente, xa que o ver as cousas dende fora da túa empresa, pode axudar a mellorar a detectar e afrontar toda clase de problemas ou puntos de mellora. Ó realizar unha auditoría, pode ser incluso causa de motivación no seu equipo, e o superala, fai que se reforce ainda máis a confianza do grupo de traballo e poidan sair máis motivados para o traballo do día a día.