• Constitución de todo tipo de sociedades
  • Transformación e disolución de sociedades
  • Asistencia a reunións de Xuntas Xenerais

Máis información

Enlaces de interés

Mercantil Os teus auditores de confianza

Nos tempos actuais, o mundo esixe claridade. Os tomadores de decisións desexan información máis específica sobre os riscos que poden ter ó establecer relacións con determinadas empresas. O auditor proporciona transparencia, exactitude e veracidade na empresa. Confía en toda a experiencia de Auditores Gallaecia.